Ada Robotech
Ada Robotech
คืนเวลาอันมีค่าให้ตัวคุณเองด้วยเทคโนโลยีระบบซอฟท์แวร์อัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์

รู้จักเรามากขึ้น

No Active Promotion - visitHERE for future campaigns (if any).

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เอด้าโรโบเทค เป็นผู้ให้บริการด้านระบบปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงการเชื่อมต่อข้อมูลธุรกิจของระบบต่างๆ ในองค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบบริการประสบการณ์ลูกค้าและพนักงานในองค์กร ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราให้บริการออกแบบกลยุทธ์พร้อมกับการวางระบบปัญญาประดิษฐ์แบบบูรณาการแก่องค์กรธุรกิจทุกขนาด

บริษัท เอด้าโรโบเทค นำ SaaS, PaaS และ iPaaS มาประกอบกันเป็นระบบสามารถประมวลผลกระบวนการทางธุรกิจแบบอัตโนมัติ ขอบเขตการให้บริการของเราประกอบด้วย Customer Experience Management, Integration & Automation, และ Artificial Intelligence

คลิกที่นี่เพื่อทำความรู้จักกับผลิตภัณฑ์ของเรา

SaaS is Our Cup of Tea

เป้าหมายของเราคือช่วยลูกค้านำระบบซอฟท์แวร์ธุรกิจมาใช้งานจริงได้โดยเร็วที่สุด ซึ่งเราเชื่อว่าซอฟท์แวร์ที่พร้อมใช้งานในรูปของ SaaS (Software-As-A-Service) สามารถตอบโจทย์นี้ได้เป็นอย่างดี ด้วยเทคโนโลยีในยุคนี้เราไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเป็นปีในการติดตั้งระบบใหม่อีกต่อไป ้เพราะเทคนิคติดตั้งระบบแบบ MVP (Minimum Viable Product) เราสามารถทำให้คุณเริ่มใช้งานระบบได้ในเวลาเพียงหนึ่งเดือนหรือน้อยกว่า

ข้อดีอีกประการของ SaaS คือ ความสามารถในการใช้ปัญญาประดิษฐ์ด้วยเงินลงทุนที่ไม่มากเกินไป องค์กรต่างๆในอดีตต้องใช้เงินมหาศาลในการติดตั้งระบบ Super Computer เพื่อใช้งานปัญญาประดิษฐ์ แต่ในปัจจุบันนี้ระบบเช่าใช้ซอฟท์แวร์บนคลาวน์ทำให้ผู้ผลิตหลักต่างๆ ได้ติดตั้งปัญญาประดิษฐ์มากับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นบริษัท เอด้าโรโบเทค จึงนำความสามารถเหล่านี้มาปรับแต่งให้องค์กรธุรกิจนำส่วนประกอบต่างๆ มาติดตั้งระบบได้โดยเร็วภายใต้เงินลงทุนที่เข้าถึงได้

 ผลิตภัณฑ์ของเรา

Buildings

ผลิตภัณฑ์

​บริษัทเอด้าโรโบเทคเป็นบริษัทเทคโนโลยีที่ให้บริการที่ปรึกษาและวางระบบสารสนเทศโดยใช้เทคโนโลยีแกนหลักดังต่อไปนี้

Customer Experience Management

ระบบ Customer Experience Management (CXM) ช่วยให้คุณสามารถบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ครอบคลุมในทุกช่องทางที่ลูกค้าของคุณต้องการ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์ติดตั้งระบบ Microsoft Dynamics CRM, Zendesk, Salesforce, และ Freshworks ในหลายๆประเทศทั่วโลก ซึ่งสามารถช่วยลูกค้าบางรายเพิ่มอัตราการปิดการขายผ่านระบบออนไลน์ขึ้นไปถึง 50% และลูกค้าบางรายของเราสามารถลดค่าใช้จ่ายของศูนย์บริการลูกค้าได้มากกว่า 70% โดยเปลี่ยนไปใช้ระบบ Call Centre เสมือนจริง หรือใช้ CCaaS (Contact-Centre-as-a-Service)

Integration & Automation

เราออกแบบระบบอัตโนมัติเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการธุรกิจมิใช่เพื่อแทนที่พนักงานที่เป็นมนุษย์ แม้ว่าเราจะให้บริการด้านปัญญาประดิษฐ์แต่โดยทั่วไปแล้วระบบปัญญาประดิษฐ์ไม่สามารถแก้ปัญหาที่ไม่เคยมีมนุษย์แก้ได้มาก่อน ดังนั้นเราจะทำงานกับพนักงานของคุณเพื่อวิเคราะห์กระบวนการธุรกิจแล้วสรุปรวมเป็นขั้นตอนทีละขั้น จากนั้นเราจะออกแบบกระบวนการเหล่านี้ให้สามารถทางานแบบอัตโนมัติให้มากที่สุด เพื่อให้พนักงานได้มีเวลามากยิ่งขึ้นในการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน ซึ่งแน่นอนว่าการที่จะทาให้เกิดกระบวนการอัตโนมัติให้มากที่สุดเราต้องทำการเชื่อมต่อระบบธุรกิจต่างๆเข้าด้วยกันและนี่คือสิ่งที่บริษัทเอด้าโรโบเทคมีความเชี่ยวชาญ

Artificial Intelligence

แม้ว่าขอบเขตของปัญญาประดิษฐ์นั้นจะกว้างและลึกมาในปัจจุบัน แต่ยังไม่มีระบบปัญญาประดิษฐ์ใดๆที่สามารถทำได้ทุกสิ่งที่มนุษย์สามารถทำได้ง่ายๆ โดยระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิผลคือระบบที่แก้ปัญหาแบบเฉพาะเจาะจงภายใต้ขอบเขตที่นิยามไว้เป็นอย่างดี ดังนั้นบริษัทเอด้าโรโบเทคจึงนำระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แก้ปัญหาเฉพาะด้านอันได้แก่ ระบบวิเคราะห์แนวโน้มที่คาดการณ์ว่าลูกค้ารายใดของคุณกำลังมีแนวโน้มที่จะไม่พอใจในบริการของคุณ ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่แนะนำสินค้าอื่นที่ลูกค้าของคุณอาจจะอยากซื้อเพิ่มเติมจากสินค้าที่ได้สั่งไปแล้วในใบสั่งซื้อ ระบบที่ให้คะแนนของเป้าหมายที่ได้มาจากกิจกรรมการตลาด และระบบ chatbot ที่สามารถพูดคุยกับลูกค้าของคุณในหัวข้อที่ไม่ซับซ้อนได้

เราจับมือกับ Freshworks เพื่อส่งมอบระบบบริหารประสบการณ์ลูกค้าระดับโลกให้กับคุณ

Our Skills.

บริษัท เอด้าโรโบเทค มีความเชี่ยวชาญในการติดตั้งระบบ 3 ส่วน คือ Customer Experience Management, Integration & Automation, and Artificial Intelligence โดยเรามีความมั่นใจว่าเราสามารถส่งมอบงานและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างดีเยี่ยม นอกจากนี้เรายังสามารถช่วยเหลือลูกค้าผ่านทางพันธมิตรทางธุรกิจของเราเพื่อให้ลูกค้าได้ระบบตรงตามที่ต้องการมากที่สุด

ยิ่งไปกว่านี้ บริษัทของเรายังทำการเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเดียวกันแล้วพัฒนาความสามารถของบริษัทและบุคลากรให้มีความสามารถในการแข่งขันทัดเทียมกับบริษัทชั้นนาระดับโลก

CRM

90%

Automations

85%

Artificial Intelligence

80%